Encyclopedias

Encyclopedias

Active filters

Grejen med verb
Quick view Quick View

Grejen med verb

kr90 Price
Om verb vore medborgare, vilka skulle styra landet? Varför är particip som lustiga krabbor och vad är likheten mellan preteritumsystemet och Stålmannen?Detta är boken för dig som älskar grammatik eller vill lära dig att älska det. Använd den istället för en skolbokför att lära dig om konjugatio...
Snacka snyggt
Quick view Quick View

Snacka snyggt

kr133 Price
Retoriken handlar inte om konsten att tala, det handlar om konsten att få folk att vilja lyssna på det du har att säga. Det menar Elaine Eksvärd, en av Sveriges mest anlitade retorik­experter och föreläsare. I den utökade och reviderade utgåvan av hennes bästsäljande bok Snacka snyggt får du lära...
Triple A - English Grammar...
Quick view Quick View

Triple A - English...

kr143 Price
Triple A is a contrastive exercise book for the intermediate and advanced levels, focusing on some major differences between Swedish and English grammatical structures. The sentences are taken from a great variety of texts, produced by American, British and Swedish writers and speakers, but most ...
Dag ut och dag in med en...
Quick view Quick View

Dag ut och dag in med...

kr95 Price
Som en följeslagare till nyöversättningen av Ulysses har Erik Andersson skrivit en bok om arbetet kring översättningen. Här får vi ta del av översättningens vedermödor, både med konkreta exempel ur översättarvardagen och mer generella spörsmål. Dessutom sätter Andersson, med hjälp av sitt eget st...
A Mid-Atlantic Handbook:...
Quick view Quick View

A Mid-Atlantic...

kr140 Price
Observers of English are becoming increasingly aware of the differences between the two major varieties of the language: American English and British English. In theory, speakers of Mid-Atlantic English, a form of English which includes features of both varieties, are aware of the differences bet...
Genus och det akademiska...
Quick view Quick View

Genus och det...

kr112 Price
Detta är en bruks- och inspirationsbok som vill problematisera och kritiskt reflektera kring förhållandet mellan text och form, kropp och rum, i det vetenskapliga skrivarbetet.Boken, som är indelad i de två huvudavsnitten Inblickar och Utblickar, ger prov på både individuella och kollektiva s...
Läsaren som textskapare
Quick view Quick View

Läsaren som textskapare

kr161 Price
Den här boken handlar om hur litteratur kan läsas på olika sätt. I bokens första kapitel presenteras de läsarorienterade metoder som vuxit fram i USA under 1900-talets sista decennier. I följande avsnitt redovisar författaren resultaten av sex läsarundersökningar, där olika grupper av blivand...
Retorik i tiden
Quick view Quick View

Retorik i tiden

kr44 Price
Retorik i tiden är tänkt som underhållande historiebok och på samma gång användbar handbok. Exemplen börjar i antiken med bland annat Ciceros försvar för en misstänkt giftmördare och Jesus Bergspredikan, och sträcker sig fram till kung Carl XVI Gustafs tsunamital och Barack Obamas accepterande av...
Ad Herennium
Quick view Quick View

Ad Herennium

kr95 Price
De ratione dicendi ad C. Herennium - Till Gaius Herennius om talekonstens teori - är den äldsta bevarade systematiseringen av romersk retorik. Förmodligen författad 86-82 f.Kr. är den tydligt influerad av grekisk tradition och boken fick stort genomslag, inte minst under medeltiden och renässanse...
Ins Deutsche
Quick view Quick View

Ins Deutsche

kr132 Price
Den här boken innehåller tio översättningsövningar från svenska till tyska. Övningarna har stigande svårighetsgrad. De är väl kommenterade och därför lämpliga för de studenter som ännu inte är så förtrogna med grammatikböckernas abstrakt analytiska språk. Författarna har bemödat sig om en reson...
Fransk ordbildning: övningsbok
Quick view Quick View

Fransk ordbildning:...

kr115 Price
Det franska ordförrådet utökas mycket snabbt. Dagligen tillförs språket nya ord genom sammansättning och avledning.Orden mitterandiste och chiraquien är exempel på hur man i franskan benämner anhängare till aktuella presidenter.Syftet med denna övningsbok är att den studerande ska kunna ö...
Ord
Quick view Quick View

Ord

kr191 Price
Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet? Detta är några av de frågor som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar...