Religion

Religion

Religion

Active filters

Veckovis
Quick view Quick View

Veckovis

kr70 Price
En stilla stund i veckan är grundidén bakom denna bok, som består av vardagsnära texter om livet. De femtiotvå fristående avsnitten är både uppmuntrande och utmanande. De erbjuder reflektioner både om livet i allmänhet och om dess djupare mening. Iakttagelser från vardagen kombineras med tankar o...
Andliga rötter
Quick view Quick View

Andliga rötter

kr113 Price
Under 1900-talet har ett antal väckelser lyft fram många viktiga sanningar. I dessa ofta intensiva skeenden, präglade av nyupptäcktens sanna och rena glädje, har man också fått brottas med andliga barnsjukdomar. Det andliga skeendet får lätt en baksida av högmod och andlig exklusivitet. Motsättni...
Förlåtelse - Den fyrfaldiga...
Quick view Quick View

Förlåtelse - Den...

kr159 Price
\"Jag har ofta sagt att i Sydafrika hade det inte funnits någon framtid utan förlåtelse. Vår ilska och viljan att hämnas hade kunnat förstöra allt. Det är lika sant för var och en av oss som för hela världen.\"Fredspristagaren och rättviserebellen Desmond Tutu har tillsammans med sin dotter Mpho ...
Heligt år
Quick view Quick View

Heligt år

kr153 Price
Allt fler upptäcker hur kyrkoåret kan skänka rytm och riktning åt det kristna livet och kyrkans gudstjänst. Firandet av de stora högtiderna ? Julen, Påsken, Pingsten ? är långt mer än ett sätt att högtidlighålla minnen från det förflutna. I tillbedjan och gudstjänst sammanflätas våra liv med Kris...
Syndens dagliga plåga
Quick view Quick View

Syndens dagliga plåga

kr70 Price
Del 2 i  en serie av 7 E-böcker av Rosenius  som handlar om människans syndafördärv och har följande kapitelrubriker: 1. Syndens dagliga plåga - började på syndafallets dag 2.Syndens dagliga plåga - är större än vi tror 3. Syndens dagliga plåga - lär vi känna genom lagen 4. Syndens dagliga plåga ...
Kristus - vårt liv
Quick view Quick View

Kristus - vårt liv

kr85 Price
Carl Olof Rosenius´ själavårdande undervisning har i generationer varit människor till stor hjälp i andliga frågor. Många kan vittna om hur de fick sitt andliga genombrott genom att läsa \"Rosenius\".Dessa kärnfriska kortandakter är hämtade ur Rosenius´ Samlade Skrifter och är tidigare utgivna ...
Called to... a Life in Freedom
Quick view Quick View

Called to... a Life in...

kr45 Price
THIS IS A RUSSIAN E-BOOK. Information in Russian about the book can be found at http://christianbooks.my1.ru/. What is the meaning of life? Who is God? How do I find God?s calling for my life? These are questions that the author deals with in this book about Christian discipleship. Living for Go...
Bibelvis - om att växa och...
Quick view Quick View

Bibelvis - om att växa...

kr90 Price
Bibelvis ? om att växa och studera är en uppmuntrande och undervisande bok om det kristna livet med Bibeln som grund. Den består av korta texter som utgår från ett bibelord, stimulerar till fördjupad gudsrelation och motiverar till fortsatt bibelstudium.Bibelvis ingår i den uppskattade serien ?...
The Shepherd
Quick view Quick View

The Shepherd

kr45 Price
Far up in the Carpathian mountains, the Romanian shepherd culture still lives, vivid and rich. In this book, inspired by the beauty of nature, earth and heaven meet. It offers encouragement and comfort, it inspires hope and faith. When the images from the life of the shepherd meet the biblical te...
Förändringens vind : den...
Quick view Quick View

Förändringens vind :...

kr95 Price
För 25 år sedan publicerade Jan Hjärpe boken Politisk islam, studier i muslimsk fundamentalism. Då var de aktuella namnen Khomeini i Iran, Mawdudi i Pakistan och Muhammad Baqir as-Sadr i Irak. Oljan flödade och islamistiska rörelser som Muslimska brödraskapet, Jamaat-i-Islami och den saudiska sta...
Go for God
Quick view Quick View

Go for God

kr72 Price
What is the meaning of life? Who is God? How do I find God?s calling for my life? These are questions that the author deals with in this book about Christian discipleship. Living for God is an adventure, full of joy and surprises. It is also a journey through mist and darkness, where faith is tes...
Veckovis
Quick view Quick View

Veckovis

kr90 Price
?Du har just börjat läsa en bok om att växa.? Så börjar Veckovis, en uppmuntrande vardagsbok om livet som människa i allmänhet och som kristen i synnerhet. Den utgår från iakttagelser, händelser och tankar i vardagen och har ett angeläget och lättsamt innehåll som man gärna återvänder till. Alla ...