Archeology

Archeology

Archeology

Active filters

Barlast :  Massor med historia
Quick view Quick View

Barlast : Massor med...

kr158 Price
Barlast är den tyngd som håller fartygen stabila i sjön. Under lång tid användes sand, grus, sten och rivningsmassor för syftet. När den extra vikten inte längre behövdes dumpades den och på så sätt förflyttades enorma mängder material till nya platser och nya kontinenter. Där kom massorna ofta t...