Technology

Technology

Technology

Active filters

Starkströmsföreskrifter -...
Quick view Quick View

Starkströmsföreskrifte...

kr472 Price
Boken är en sammanställning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhetsverkets kommentarer till de enskilda bestämmelserna inarbetade. Dessutom har författaren Mats Jonsson lagt till egna...
Geometriska...
Quick view Quick View

Geometriska...

kr782 Price
Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet Ge...
Kontroll före idrifttagning
Quick view Quick View

Kontroll före...

kr291 Price
Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är skyldig att se till att kontrollen utförs. Boken hjälper dig med frågeställningar som: Hur ska kontrollen utföras? V...
Maskindirektivet-101 frågor...
Quick view Quick View

Maskindirektivet-101...

kr646 Price
Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste alla maskiner underordna sig en riskanalys? Maskindirektivet är ett av de viktigaste direktiven för industrin. Därför ä...
Elansvar - en fyrklöver
Quick view Quick View

Elansvar - en fyrklöver

kr932 Price
? El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt. 1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag. Boken tar upp hur det aktuella regelverket fungerar. När man förstår o...
Tekniken och människan :...
Quick view Quick View

Tekniken och människan...

kr22 Price
Vi har vant oss vid höga hastigheter. Världen har blivit effektivare men också mer komplex. Ny teknik slår inte alltid ut den gamla, men skapar nya möjligheter. Vilka, är upp till oss. Tekniken blir vad vi gör den till.(Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Sigurd Eriksson Matematik...
Quick view Quick View

Sigurd Eriksson...

kr143 Price
Sigurd Eriksson Matematik DEL II KURS 3b, 3 och 4 lärobok med övningsuppgifterNaturvetenskap och teknikBearbetad och kompletterad av Lennart Gombrii MålgruppDenna bok och den föregående Sigurd Eriksson ?Matematik Del I? vänder sig till elever, som önskar sig matematiska verktyg för ...