Science & Technology

Science & Technology

Active filters

Maskindirektivet-101 frågor...
Quick view Quick View

Maskindirektivet-101...

kr646 Price
Vilket direktiv ska jag välja om flera är tillämpliga? Vem har ansvaret när en kund sluter ett avtal med ett företag som konstruerar och ett annat som tillverkar maskinen? Måste alla maskiner underordna sig en riskanalys? Maskindirektivet är ett av de viktigaste direktiven för industrin. Därför ä...
Slumpens skördar: strövtåg...
Quick view Quick View

Slumpens skördar:...

kr226 Price
Denna bok ger en introduktion till sannolikhetsteorin - slumpens matematik. I en rad mer eller mindre fristående kapitel tas olika teman upp. En del av dessa behandlar klassiska begrepp som slumpvandringar och de stora talens lag, medan andra visar hur matematiken griper in i aktuell forskning in...
Starkströmsföreskrifter -...
Quick view Quick View

Starkströmsföreskrifte...

kr455 Price
Boken är en sammanställning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter för starkström i sin helhet med de ändringsföreskrifter som kom under 2010. Till föreskrifterna finns även Elsäkerhetsverkets kommentarer till de enskilda bestämmelserna inarbetade. Dessutom har författaren Mats Jonsson lagt till egna...
Koordinatmätteknik
Quick view Quick View

Koordinatmätteknik

kr832 Price
Användningen av koordinatmätmaskiner ökar inom industrin. Koordinatmätmaskiner utvärderar mätresultat med programvara, vilket ställer andra krav på användaren jämfört med traditionella mätvektyg. Handboken vänder sig till de som vill öka sitt kunnande inom koordinatmätteknik. Boken fungerar bra ...
Fossiljägarna
Quick view Quick View

Fossiljägarna

kr130 Price
Hur det gick till när fisken klev upp på land har varit ett av de största vetenskapliga mysterierna, en klassisk gåta som många velat lösa. Här berättas det om hur det gick till när svenska fossiljägare kartlade en av de viktigaste förändringarna i livets historia. De hamnade i centrum för hela v...
Elansvar - en fyrklöver
Quick view Quick View

Elansvar - en fyrklöver

kr932 Price
? El är livsfarligt, konstaterar författarna, men på grund av den stora samhällsnyttan måste vi lära oss att hantera den på ett säkert sätt. 1902 kom det första regelverket i syfte att förebygga skador. Vi följer dem än idag. Boken tar upp hur det aktuella regelverket fungerar. När man förstår o...
Kort om vetenskapsfilosofi
Quick view Quick View

Kort om...

kr79 Price
Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting? Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vet...
Organisk-kemisk nomenklatur
Quick view Quick View

Organisk-kemisk...

kr156 Price
En god förståelse för hur namn på organiska ämnen är konstruerade är en viktig förutsättning för att kunna förstå och kommunicera organisk kemi. I Organisk-kemisk nomenklatur förklaras ingående hur svenska namn för de vanligaste ämnesklasserna konstrueras utgående från det internationella regelve...
Ytstruktur - Terminologi,...
Quick view Quick View

Ytstruktur -...

kr646 Price
Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS ? Geometriska Produktspecifikationer. Varje ingenjör som arbetar med att konstruera eller tillverka produkter måste ha kunskaper om hur ytor kravsätts och kontrolleras. ...
Forskares frihet: Om makt...
Quick view Quick View

Forskares frihet: Om...

kr162 Price
Att forskning bör bedrivas med frihet under ansvar är idag närmast en klyscha. När Sveriges statsminister i sin regeringsförklaring säger att ?forskningens frihet garanteras?, vad menar han då egentligen? Vem är det som har frihet, och vad består friheten i? Denna bok vänder och vrider på begrepp...
Tekniken och människan :...
Quick view Quick View

Tekniken och människan...

kr22 Price
Vi har vant oss vid höga hastigheter. Världen har blivit effektivare men också mer komplex. Ny teknik slår inte alltid ut den gamla, men skapar nya möjligheter. Vilka, är upp till oss. Tekniken blir vad vi gör den till.(Ett kapitel ur antologin Framtiden är nu.)
Kontroll före idrifttagning
Quick view Quick View

Kontroll före...

kr361 Price
Ett elinstallationsarbete ska kontrolleras i betryggande omfattning innan första spänningssättning sker av en färdig anläggning. Det är den som är elinstallatör för arbetet som är skyldig att se till att kontrollen utförs. Boken hjälper dig med frågeställningar som: Hur ska kontrollen utföras? V...